ali-nejat-egilmez


 

ÜROLOJİ'DE İLGİLENDİĞİ KONULAR
-Böbrek İltihapları, Kistleri, Tümörleri
-Böbrek, İdrar Yolları ve Mesane Taşları
-Mesane, Penis ve Testis Tümörleri
-Mesane İltihabı (Sistit), Prostat İltihabı (Prostatit)
-İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) ve Tümörleri (Prostat Kanseri)
-Varikosel, Hidrosel Ameliyatları
-Çocuklarda Doğuştan Olan Hastalıklar, İnmemiş Testis, Sünnet, Hipospadi Ameliyatları
-Erkeklerde Kısırlık ve İktidarsızlık
 
SIK YAPTIĞI VE EN TECRÜBELİ OLDUĞU AMELİYATLAR
-
İyi Huylu Prostat Büyümesinde (BPH) Açık ve Kapalı (Laser, TUR –P, Plazmakinetik TUR) Ameliyatları
-Böbrek, İdrar Yolları ve Mesane Taşlarında Açık ve Kapalı
(Endoskopik, URS, PCNL) Ameliyatları, Taş Kırma (ESWL)
-Böbrek, İdrar Yolları ve Mesane Kanserlerinde Radikal Ameliyatlar
-Varikosel ve Hidrosel Ameliyatları
-Sistoskopi ve Endoskopik Ameliyatlar
-Çocuk Ürolojisi ile İlgili (U –P Darlık, İnmemiş Testis, Testis Torsiyonu, Hipospadi, Sünnet) Ameliyatları

Üroloji
Üroloji kadın ve erkekteki böbrekler, idrar yolları, mesane ile erkeklerdeki cinsellik ve üreme ile ilgili prostat, penis ve testislerin hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.
Ürolojinin konusu olan organların doğuştan olan bozuklukları, travma sonucu yaralanmaları, iltihap, kist, tümör, taş oluşumu, hormonal bozukluklara bağlı çeşitli hastalıkları vardır.

Böbrek Hastalıkları
Böbreklerin doğuştan olan şekil bozuklukları, idrar akımında tıkanıklığa neden olan darlıklar, kistler, iltihaplanmalar, taş oluşumu, iyi ve kötü huylu tümörler ürolojinin ilgilendiği konulardır. Klinik muayene, kan ve idrar tahlilleri, Ultrasonografi, Röntgen, Bilgisayarlı tomografi, MR, Sintigrafi gibi tetkiklerle tanısı  konulan hastalıklar değişik ilaçlar kullanılarak veya ameliyat edilerek tedavi edilirler.
Böbrek Hastalıkları
Böbreklerin doğuştan olan şekil bozuklukları, idrar akımında tıkanıklığa neden olan darlıklar, kistler, iltihaplanmalar, taş oluşumu, iyi ve kötü huylu tümörler ürolojinin ilgilendiği konulardır. Klinik muayene, kan ve idrar tahlilleri, Ultrasonografi, Röntgen,

Bilgisayarlı tomografi, MR, Sintigrafi gibi tetkiklerle tanısı  konulan hastalıklar değişik ilaçlar kullanılarak veya ameliyat edilerek tedavi edilirler.
Böbrek Taşları
Toplumda % 4 oranında görülür. Çok değişik nedenlerle ortaya çıkar. Doğuştan idrar boşaltım sisteminde mevcut bozukluklar, tıkanıklıklar, iltihaplanmalar, az su alımı taş oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir. Bazen böbrek taşları hiçbir belirti vermeden oluşup büyüyebilir, ancak başka bir nedenle ultrasonografi veya röntgen gibi tetkikler yapıldığında tesadüfen ortaya çıkarlar. Taşlar harekete geçtiklerinde ve idrar yoluna düştüklerinde şiddetli ağrı, bulantı, kusma, idrarda yanma ve kanama gibi belirtiler ortaya çıkar. İdrar tahlili, ultrasonografi, röntgen gibi tetkiklerle tanı konur. Küçük taşlarda bol sıvı, zıplama ve koşu gibi vücudu sarsan hareketler, sıcak tatbiki, ağrı kesici ve gevşetici ilaçlarla taş düşürme tedavisi uygulanır. Bazı taşlar ilaçlarla eritilebilir. Endoskopik metodlarla idrar yolları ve böbreklerin içine aletlerle girilerek taşlar çıkartılabilir. Daha büyük taşlarda vücut dışından uygulanan şok dalgaları (ESWL) veya ameliyat gerekebilir.
Taş oluşumunu önlemek için bunu kolaylaştıran faktörlerin giderilmesi, iltihap tedavisi, taşın cinsine göre alınan gıdaların düzenlenmesi, bol sıvı alımı gerekir.
İdrar Kaçırma (İnkontinans)
İdrarın istem dışı dışarı akmasıdır. İltihaplanma, travma veya bazı operasyonlardan sonra ortaya çıkabilir. Çok doğum yapan ve fazla kilolu  kadınlarda ileri yaşlarda görülebilir. Sebebin araştırılması gerekir. Daha sonra uygun ilaç veya operasyon ile tedavi edilir.
İdrar Yollarının Hastalıkları
Böbrekler ile mesaneyi birleştiren (Üreter) ve mesaneden dışarı açılan (Üretra) idrar yollarının iltihaplanmalar, darlıklar, tıkanmalar, kist ve tümör oluşumu gibi değişik hastalıkları da tanısı konduktan sonra ürolojik olarak tedavi edilirler.
Mesane Hastalıkları
Böbreklerden gelen idrarın biriktiği bir kese olan mesanenin de çeşitli hastalıkları vardır;
Sistit: Mesanenin iltihaplanmasıdır. Dışarı açılan idrar yolunun (Üretra) erkeklere oranla çok daha kısa olması ve mikropların kolayca içeri girebilmesi nedeni ile özellikle kadınlarda çok sık görülür. Sık idrara çıkma, yanma, bazen kanama şikayetleri olur. İdrar tetkiki ve kültürü, yani mikrop araştırılması yapılarak tanı konur. Bol sıvı alımı, istirahat, sıcak tatbiki ve uygun antibiyotik ilaçlarla tedavi edilir.
Penis Hastalıkları
Penisin idrarın dışarı akıtılması ve cinsel ilişkinin sağlanması olarak iki işlevi vardır. Şekil bozuklukları, doğuştan olan veya sonradan oluşan eğrilikler (Peyroni Hastalığı), iltihaplanması ve kanseri gibi değişik hastalıkları mevcuttur.
Mesane Kanseri
Özellikle ileri yaşlarda kadın ve erkeklerde sık olarak görülür. Sigara, kimyasal maddeler ve çevre kirliliği ile direkt ilgisi vardır. Ağrısız kanama en önemli belirtisidir. İdrar tahlili, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ile tanı konur. Sistoskopi (anestezi altında idrar yolundan mesane içine girilmesi) yapılarak biopsi alınabilir. Çok büyük olmayan tümörler bu esnada TUR metodu ile tamamen çıkartılabilir. Patolojik inceleme ile kesin tanı konur. Düzenli bir takip ve tedavi ile çok iyi sonuç alınabilir.
Prostat Hastalıkları
Prostat erkeklerde idrar kesesinin (Mesane) altında bulunan, mesaneden çıkıp dışarıya açılan idrar yolunu (Üretra) çepeçevre saran ve meni salgısını üreten bir salgı bezidir. Çeşitli hastalıkları vardır; Prostatit: Prostat iltihabıdır. Genç erkeklerde çok sık olarak görülür. Aşırı üşütme veya cinsel ilişki ile karşı taraftan mikrop kapılması sonucu ortaya çıkar. İdrar yaparken yanma ve akıntı ile kendini belli eder. İdrar tahlili ve kültürü yapılarak ilaç tedavisi uygulanır.
İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)
Halk arasında “Prostat Hastalığı” olarak bilinen durumdur. 40 yaşından sonra prostat bezinin iç yapısı değişir, büyümeye başlar. Görülme sıklığı yaş ilerledikçe artar, ileri yaşlarda % 80 e kadar çıkabilir. İdrar akımının yavaşlaması, sık, kademeli, çatallı idrar yapma, tam boşaltamama hissi, gece sık idrara kalkma gibi belirtileri vardır. Başlangıçta uygulanan ilaç tedavisi sadece şikayetleri azaltır, prostat büyümesi devam eder. İlaçlar yetersiz olunca kapalı veya açık ameliyat şeklinde cerrahi müdahale gerekir.
Prostat Kanseri
İleri yaşta görülür. Belirtileri aynıdır, daha hızlı ilerler. Erken tanı için muayene ve kanda bakılan PSA testi önemlidir. Şikayeti olan kişinin hemen doktora gitmesi, ayrıca her erkeğin 40 yaşından itibaren senede bir defa üroloji muayenesi ve PSA testi yaptırması gerekir. Erken tanı konulabilirse tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.
İktidarsızlık (İmpotans)
Penisin sertleşememesi, dolayısıyla cinsel birleşmenin olamaması durumudur. Doğuştan olan yapı bozuklukları, geçirilmiş bazı hastalıklar ve operasyonlar, iltihaplanmalar, kaza ve travmalar, hormonal bozukluklar, yüksek tansiyon, dolaşım ve sinir sistemi hastalıkları, şeker hastalığı, psikolojik bozukluklar gibi birçok nedenleri vardır. Bu şikayeti olan hastaların mutlaka bir ürolog tarafından tetkiki ve tedavisi gerekir. Bu duruma sebep olan sorunun ortadan kaldırılması, ilaç tedavisi, psikolojik tedavi, gerekirse ameliyatla silikon protez takılması uygulanarak çok iyi sonuç alınabilir.
Testis Hastalıkları
Testisler erkeklerde penisin altında bulunan Skrotum denilen torbanın içinde yer alan bir çift yumurta şeklinde organlardır. Görevleri, Testosteron adlı erkeklik hormonunu salgılamak ve Sperm denilen üreme hücrelerini imal etmektir. Bu görevlerini aksatan fonksiyon bozuklukları, iltihapları, tümörleri gibi çeşitli hastalıkları bulunur.
Testis İltihapları
İdrar yollarında ve prostatta iltihap yapan mikropların meni yollarından aşağı inmesi ile meni kanalcıklarının bir arada bulunduğu Epididim denilen kısmın iltihaplanmasına Epididimit denir. Sık olarak görülür. Daha seyrek olarak testis dokusunun iltihaplanması, Orşit olabilir. Antibiyotik tedavisi, yatak istirahatı ve soğuk kompres uygulanır.
Testis Tümörleri
16-25 yaş arasındaki erkeklerde sık olarak görülür. Daha sonraki yaşlarda görülme sıklığı azalır. Testiste ele gelen sert ve ağrısız bir kitle olarak kendini belli eder. Hızla büyür. Erken tanı konulabilirse ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi ile çok başarılı şekilde tedavi edilir.
Hidrosel
Testis etrafındaki kılıfların arasına lenf sıvısının toplanmasıdır. Büyük ve elastik bir kitle olarak kendini belli eder. Operasyon, darbe veya iltihap sonrasında oluşabilir. Tedavisi ameliyattır.
 
Varikosel
Testislerden çıkan toplardamarların varis şeklinde genişlemesidir. Bu da kan dolaşımını yavaşlatır. Ağrıya neden olabilir. Testislerdeki Sperm hücrelerini üreten ana hücrelerin çalışması bozularak kusurlu sperm üretimi ortaya çıkabilir. Bunun sonucu olarak Kısırlık (İnfertilite) görülebilir. Varikoseli olup hiç ağrısı olmayan ve çocuk sahibi olan birçok erkek vardır. Bu kişilerde tedavi gerekmez. Ancak, uzun süre ayakta durmakla ortaya çıkan testis ağrıları veya kısırlık ve sperm tahlilinde normal olmayan sonuçlar saptanırsa varikoselin tedavisi gerekir. Bu da ameliyat ile olur.
İnfertilite (Kısırlık)
Çocuk sahibi olamamaktır. Çiftlerin % 10’unda görülür. Sorun % 50 erkekte, % 50 kadındadır. Erkeklerde doğuştan olan genital organ bozuklukları, geçirilmiş iltihaplar, darbeler sonrası ortaya çıkan bozukluklar, varikosel, hormonal dengesizlikler, bazı ilaçların toksik etkileri, aşırı sigara ve alkol kullanımı, vücudun kendi spermine karşı antikor üretmesi gibi çok çeşitli nedenleri olabilir. Bunların hepsi araştırılmalı, bulunan olumsuz faktörler tedavi edilmelidir. Bu tedavilerden sonuç alınamazsa yardımcı üreme metodlarına (aşılama, tüp bebek, mikroinjeksiyon) başvurulabilir.
Çocuk Ürolojisi
Çocuklarda, erişkinlerde olduğu gibi, böbrek ve idrar yollarında iltihaplanmalar, taş oluşumu, tümörler görülebilir. Ayrıca, doğuştan olan gelişim bozuklukları sıklıkla görülür. En sık olarak gelişme ve şekil bozuklukları, darlık ve tıkanıklıklar, idrarın mesaneden böbreklere geri dönmesi (Reflü), idrar deliğinin normalin dışında bir yere açılması (Hipospadi ve Epispadi), testislerin normal yerinde olmayışı (İnmemiş Testis), sünnet derisinin yapışık olması (Fimosis) gibi durumlarla karşılaşılır. Erken tanı ve tedavi önemlidir.
Gece idrar kaçırma (Enuresis)
İltihaplanmalar, taşlar, doğuştan gelişme bozuklukları gibi organik nedenlerin yanında psikolojik nedenler de olabilir. Sebebi bulunduktan sonra tedavisi mümkündür.
Sünnet
Penis ucundaki derinin kesilmesi işlemi olan sünnet, hem sağlık açısından, hem de dini açıdan yapılması gereken bir operasyondur. Küçük yaşta, tercihan 1. yaş içinde, hastanede, steril ameliyathane şartları altında, anestezi ile, bir üroloji uzmanı tarafından cerrahi metodla yapılmalıdır.
İnmemiş Testis
Tek veya çift taraflı olabilir. Doğumdan sonra testisler normal yerlerinde değilse doktor tarafından takip edilmeli, gerekirse ilaç tedavisi yapılmalı, 1. yaşın sonuna kadar inmemiş olan testisler mutlaka 2. yaş bitmeden ameliyatla yerine indirilmelidir.